233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Závěrečné zkoušky

Termín závěrečné zkoušky pro třídu 3. A ve školním roce 2017/2018

 

Písemná část závěrečné zkoušky: 7. 6. 2018

Praktická část závěrečné zkoušky: 8. 6. 2018

Ústní část závěrečné zkoušky: 15. 6. 2018