233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 schválená školskou radou dne 24. 10. 2017.

Výroční zpráva 2016-2017