233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Ředitel Integrované střední školy Stanislava Kubra Středokluky vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro doplnění počtu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 v oborech Humanitní lyceum-kombinované lyceum, Podnikání a v učebních oborech Zemědělec-farmář a Zahradník. Podrobné informace zde.