233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Ve dnech 3. – 4. 1. 2019 budou mít žáci ISŠ Stanislava Kubra Středokluky z provozních a organizačních důvodů volno udělené ředitelem školy. Pravidelné vyučování bude zahájeno v pondělí 7. 1. 2019.

Třídní schůzky 3. 1. 2019 od 17:00 se budou konat.