233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Třídy, učebny, učitelé

Školní rok 2018/2019

Rozpis třídních učitelů a učeben

Třída Učebna Třídní učitel Třída Učebna Třídní učitel
2. VE 11 Mgr. Růžičková 3. VD 11 Mgr. Růžičková
3. VE 10 Mgr. Fuková 4. VD 3 Ing. Kohoutková
4. VE 9 Ing. Vlčková 5. VD 10 Mgr. Fuková
2. NP 1 Ing. Kohoutková 2. ND 1 Bc. Tomšů
1. A 8 Ing. Iblová 3. ND 6 Mgr. Strialová
2. A 5 Bc. Tomšů
3. A 8 Ing. Iblová

Další pedagogové
Ing. Holcmanová
Ing. Burger
RNDr. Malík
Mgr. Hájková
PhDr. Korecká, Ph.D.
Mgr. Roháček
M. Pokorný
R. Dohnálek
OV – Vratislav Svoboda, Martin Hamouz, Veronika Kajzrová