233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Třídy, učebny, učitelé

Školní rok 2019/2020

Rozpis třídních učitelů a učeben

Třída Učebna Třídní učitel Třída Učebna Třídní učitel
1. KL 9 Mgr. Růžičková 4. VD 10 Mgr. Fuková
1. NP 1 Ing. Kohoutková 5. VD 3 Ing. Kohoutková
3. VE 11 Mgr. Růžičková 3. ND 1 Bc. Tomšů
4. VE 10 Mgr. Fuková
1. A 5 Ing. Iblová
2. A 8 Ing. Iblová
3. A 8 Bc. Tomšů

Další pedagogové
Mgr. Strialová
Ing. Vlčková
RNDr. Malík
Ing. Holcmanová
PhDr. Korecká, PhD.
R. Dohnálek
Mgr. Chaloupková
M. Pokorný
Ing. Pilátová
Mgr. Hájková
J. Fuková
Ing. Burger
OV – Vratislav Svoboda, Martin Hamouz, Veronika Kajzrová
Asistentka pedagoga – Š. Tyburcová