233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Třídy, učebny, učitelé

Školní rok 2017/2018

Rozpis třídních učitelů a učeben

Třída Učebna Třídní učitel Třída Učebna Třídní učitel
1. VE 11 Mgr. Růžičková 2. VD 8 Mgr. Landa
2. VE 3 Mgr. Landa 3. VD 3 Ing. Kohoutková
3. VE 9 Ing. Vlčková 4. VD 10 Mgr. Fuková
4. V 10 Mgr. Fuková 5. VD 9 Ing. Vlčková
1. NP 1 Ing. Roháčková 1. ND 1 Ing. Roháčková
1. A 5 Ladislav Tomšů 2. ND 5 Mgr. Strialová
2. A 7 Ing. Iblová 3. ND 11 Ing. Kohoutková
3. A 8 Ing. Iblová