233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Květnové dny jsou plné výletů a soutěží, jinak tomu nebylo ani 15. května. Tentokrát jsme vyrazili do Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Horkách nad Jizerou, na již tradiční soutěž v zemědělských dovednostech. Soutěžilo se hned v několika disciplínách. Znalosti žáků prověřily odborné testy a pak následovala práce s mechanizací. Stupně vítězů jsme tentokrát neobsadili, ale celý den jsme si užili, rozšířili znalosti a dovednosti, poznali nové přátele. Za reprezentaci patří poděkování Jiřímu Musálkovi a Denyslavovi Semkovytchovi ze třídy 2. A. Děkujeme.

Vratislav Svoboda, vedoucí učitel odborného výcviku