233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Vyučování

1. pololetí školního roku 2017/2018:

4. 9. 2017 (pondělí) – 31. 1. 2018 (středa), vysvědčení s datem 31. 1. 2018 bude vydáno ve středu 31. 1. 2018.

2. pololetí školního roku 2017/2018:

1. 2. 2018 (čtvrtek) – 29. 6. 2018 (pátek), vysvědčení s datem 29. 6. 2018 bude vydáno v pátek 29. 6. 2018.

Prázdniny

Podzimní prázdniny:

26. 10. 2017 – 27. 10. 2017 (čtvrtek – pátek).

Vánoční prázdniny:

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 (sobota – úterý), vyučování začne ve středu 3. 1. 2018.

Pololetní prázdniny:

2. 2. 2018 (pátek).

Jarní prázdniny:

19. 2. 2018 – 25. 2. 2018 (pondělí – pátek), dle sídla školy (okr. Praha – západ).

Hlavní prázdniny:

2. 7. 2018 – 31. 8. 2018 (pondělí – pátek).

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018.

Opravné zkoušky

28. 8. 2017 (pondělí) od 11:00 a 29. 8. 2017 (úterý).

Zkoušky v náhradním termínu

Začínají 29. 8. 2017 (úterý) od 8:00 hodin a pokračují do 1. 9. 2017 (pátek) dle rozpisu a dále dle individuální dohody s vyučujícími.

Rozdílové zkoušky

Dle dohody s jednotlivými vyučujícími a v závislosti na rozhodnutí ředitele školy.

Závěrečné zkoušky – podzimní termín

8. 9. 2017 (pátek) od 8:00 písemná zkouška, 11. 9. 2017 (pondělí) od 8:00 praktická zkouška a 18. 9. 2017 (pondělí) od 8:00 ústní zkouška.

Maturitní zkoušky – podzimní termín

Písemné zkoušky SČ MZ – dle jednotného maturitního schématu od 4. 9. 2017 (pondělí) na spádových školách.

Praktická zkouška PČ MZ – 11. 9. 2017 (pondělí) od 8:00 pro třídy 4. VE, 2.NP a 3. ND v učebně č. 11 a pro třídu 5. VD v učebně č. 2.

Ústní zkoušky SČ MZ a PČ MZ – 14. 9. 2017 (čtvrtek) – 15. 9. 2017 (pátek) od 7:30 v učebně č. 11 pro třídy 4. E, 2. NP, 3. ND, 4. V, 5. VD.

Odborný výcvik

1. A, 3. A – lichý týden, 2. A – sudý týden.

Maturitní zkoušky – jarní termín

Maturitní zkouška se koná dle ustanovení (§77 a následujících) školského zákona a podle vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Písemné zkoušky SČ MZ – dle jednotného maturitního schématu vydaného MŠMT (k dispozici cca únor 2018).

Praktické zkoušky PČ MZ – 15. 5. 2018 (úterý) od 8:00 v učebně č. 11 pro třídu 3. ND. V termínu od 15. 5. 2018 (úterý) do 17. 5. 2018 (čtvrtek) od 8:00 pro třídy 4. V a 5. VD v učebně č. 2.

Ústní zkoušky SČ MZ a PČ MZ – 22. 5. 2018 (úterý) – 25. 5. 2018 (pátek) od 8:00 v učebně č. 11 pro třídy 4. V, 5. VD, 3. ND.

Závěrečné zkoušky – jarní termín

Postupuje se dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování studia na středních školách závěrečnou zkouškou.

Termíny budou upřesněny.

Pedagogické porady

14. 11. 2017 (úterý) – 14:30, 25. 1. 2018 (čtvrtek) – 15:30, 10. 4. 2018 (úterý) – 14:30, 26. 4. 2018 (čtvrtek) – 15:30, 29. 5. 2018 (úterý) – 14:30, 26. 6. 2018 (úterý) – 14:30.

Třídní schůzky

12. 9. 2017 (úterý) – pouze pro 1. ročníky od 16:00, 4. 1. 2018 (čtvrtek) od 17:00, 10. 4. 2018 (úterý) od 17:00.

Konzultace k prospěchu a chování

14. 11. 2017 (úterý) 15:30 – 17:30

Dny otevřených dveří

26. 10. 2017 (čtvrtek) 9:00 – 17:30

10. 11. 2017 (pátek) 7:30 – 18:00

24. 11. 2017 (pátek) 7:30 – 18:00

8. 12. 2017 (pátek) 7:30 – 18:00

13. 1. 2018 (sobota) 10:00 – 14:00

27. 1. 2018 (sobota) 10:00 – 14:00

10. 2. 2018 (sobota) 10:00 – 14:00

17. 2. 2018 (sobota) 10:00 – 14:00

Odborné a provozní praxe

2. V, 2. E, 3. V, 3. E 1. NP – 14. 5. 2018 – 1. 6. 2018.

Tematický zájezd

Velká Británie – červen 2018

Organizace a řízení pedagogického procesu bude probíhat na základě týdenního plánu a rozvrhu činností v souladu s plánovaným rozvojem školy.

 

 

Mgr. Kateřina Strialová                                                                                 Mgr. Jaromír Čížek

zástupkyně ředitele                                                                                            ředitel školy

Středokluky 4. 8. 2017