233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Během června přijela navštívit naši školu desetičlenná skupinka německých studentů ze spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, konkrétně z městečka Bielefeld.
Naší škole se v loňském roce podařilo díky organizaci Tandem navázat spolupráci s německou školou podobného zaměření – tedy se střední školou s obory Zahradník a Zemědělec, farmář. Po dlouhých a pečlivých přípravách nakonec do naší školy přijelo sedm německých studentů se dvěma pedagogy. Cílem spolupráce i celého pobytu bylo nejen vytvoření jakéhosi „česko-německého relaxačního koutku“ v areálu naší školy, nýbrž i seznámení německých studentů s českou kulturou a významnými kulturními památkami. Studenti obou zemí pod vedením našich a německých pedagogů vysadili společně kolem stovky keřů a vyrobili dřevěné lavičky, které vkusně doplňují areál školy. I přes určitý ostych kvůli jazykové bariéře studenti kontakt navázali a už se těší na setkání v příštím roce – tentokrát ve městečku Bielefeld. Celá akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře Středočeského kraje a Česko-německého fondu budoucnosti, kterým bychom také touto cestou chtěli mnohokrát poděkovat.