233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Maturitní zkoušky

Rozpis pro ústní část maturitní zkoušky – JARO 2018

Slavnostní zahájení maturitní zkoušky je v úterý 22. 5. 2018 v 7:30. Maturanti budou ve škole již v 7:15.
Slavnostního zahájení se povinně zúčastní všichni. Z účasti na slavnostním zahájení budou omluveni jen ti, kteří jsou přihlášeni k opravné zkoušce z jednoho předmětu a v úterý tuto zkoušku neskládají.

Rozpis pro ústní část maturitní zkoušky

Rozpis pro praktické maturitní zkoušky šk. r. 2017/2018

Rozpis praktické části MZ – VS

Rozpis praktické části MZ – ND

Pokyny pro přihlášení k maturitní zkoušce šk. r. 2017/2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a ti, kteří chtějí v jarním zkušebním období konat zkoušku v opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 1. prosince 2017 řediteli své školy.

Při požadavku na uzpůsobení podmínek konání zkoušky, je třeba s přihláškou odevzdat i platné doporučení vystavené poradenským zařízením. Od ředitele školy pak všichni přihlášení maturanti obdrží nejpozději 20. prosince 2017 výpis z přihlášky. Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti žák musí neprodleně nahlásit řediteli školy.

Potvrzení výpisu se nesmí brát na lehkou váhu. Výpis je třeba si pořádně zkontrolovat, aby se předešlo případným pozdějším problémům. Podání přihlášky k maturitní zkoušce v žádném případě nenahrazuje povinnost převzít výpis z přihlášky. Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce je také jedním ze dvou dokumentů, na kterém je uveden autentizační kód pro dobrovolnou registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace na výsledkovém portálu žáka pro zasílání některých maturitních dokumentů e-mailem bude otevřena od 1. března 2018.

Další bližší informace na www.novamaturita.cz

Přihláška k maturitní zkoušce

Maturitní okruhy a témata

Maturitní okruhy z AJ 2017-2018

Maturitní okruhy z NJ 2017 – 2018

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky 4.V, 5.VD

Témata pro praktickou část maturitní zkoušky- Podnikání 3.ND

Témata pro praktickou část maturitní zkoušky-Veřejnosprávní činnost. 4.V

Témata pro praktickou část maturitní zkoušky-Veřejnosprávní činnost. 5. VD

Témata profilové části maturitní zkoušky P,MaM.3.ND

Témata profilové části maturitní zkoušky Eko, Účt. 3.ND, 4.V, 5.VD

Témata profilové části maturitní zkoušky VS a P. 4.V, 5.VD

Profilová část maturitní zkoušky 2017-2018

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – Jarní zkušební období 2018