233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Maturitní zkoušky

Rozpis maturitních zkoušek – podzim 2019 Všichni, kdo konají ústní část MZ dne 12. 9. 2019, se dostaví v tento den v 8:30 do učebny č. 10.

Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

Hodnocení ústní části SČ MZ a profilové části MZ

Rozpis maturitních zkoušek – jaro 2019

Rozpis maturitních zkoušek – praktická část – jaro 2019

Maturitní zkouška v roce 2018/2019

Přihláška k maturitní zkoušce

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 – Sdělení MŠMT

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 – přílohy 1-7

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 – podrobné schéma (příloha 8)

Maturitní okruhy a témata

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2018-2019 – jarní a podzimní zkušební období

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky

Témata pro praktickou část maturitní zkoušky – Podnikání, Ekonomika a podnikání

Témata pro praktickou část maturitní zkoušky – Veřejná správa, Právo a Písemná a elektronická komunikace

Témata profilové části maturitní zkoušky – Právo, Management a marketing

Témata profilové části maturitní zkoušky – Blok obchodních činností

Témata profilové části maturitní zkoušky – Blok ekonomických předmětů

Témata profilové části maturitní zkoušky – Ekonomika a účetnictví

Témata profilové části maturitní zkoušky – Veřejná správa a Právo

Maturitní témata AJ – 4. VE

Maturitní témata AJ – 2. NP, 3. ND, 5. VD