233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Charitativní a humanitární akce

Charitativní činnost žáků naší školy začala v roce 2005, kdy se škola zapojila do různých sbírek – Červená stužka, Píšťalka, Šance pro „děti ulice“ a dodnes trvá spolupráce s Fondem SIDUS, Květinkový den, Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu a nejlepší spolupráci máme s Občanským sdružením Život dětem v rámci Srdíčkových dní.

Výtěžky z prodeje sbírkových předmětů jsou určeny pro nemocné a handicapované děti i dospělé. Naši žáci již pomohli shromáždit finanční prostředky v částce statisíců korun.