233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Domov mládeže

Domov mládeže je školským zařízením, které zajišťuje výchovu a ubytování žáků Integrované střední školy Stanislava Kubra Středokluky a vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. Je v provozu v průběhu celého školního roku v době výuky.
Budova domova mládeže se nachází v areálu školy. Celková ubytovací kapacita je 27 míst ve standardně vybavených třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích umístěných v přízemí a prvním patře. V každém poschodí je žákům k dispozici kuchyňka s mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a chladničkou a společné sociální zařízení (umývárna, sprchy, WC). Stravování zajišťuje školní jídelna přímo v budově. Žáci se stravují celodenně, úhrada za stravování a ubytování je placena předem formou zálohy. Nástup je možný již v neděli mezi 20. a 22. hodinou nebo první den výuky do 7.30 hodin.
V domově mládeže mají žáci k dispozici knihovnu, kulturní místnost s TV a DVD přehrávačem, stolní hry, mohou využívat venkovní hřiště v areálu školy i tělocvičnu s posilovnou, kde se nachází mimo jiné horolezecká stěna, vybavení na stolní tenis, basketbalové hřiště, sportovní náčiní pro sálové, letní i zimní sporty, gymnastické míče. Žáci si mohou vybrat také z nabídky zájmových kroužků, např. výtvarné, aranžerské nebo vazačské práce, literární činnosti či studium angličtiny.
Škola se nachází v hezkém prostředí Prahy – západ, ve volném čase se nabízejí vycházky do přírody spojené například s prohlídkou nově vybudovaného rybníka Pod Panskou. Rybník obtéká koryto sloužící jako biotop raka kamenáče a je součástí soustavy NATURA 2000. Možné je také navštívit nedaleký hrad Okoř, Památník Lidice nebo přírodní rezervaci Divoká Šárka.

Přihláška do domova mládeže ke stažení

Cena ubytování v roce 2019/2020

720,- Kč/měsíc platí žáci školy

1 650,- Kč/měsíc platí ostatní žáci

č. účtu: 18935111/0100

Vychovatelé – tel. 777 972 800

Ivana Huříková
Milada Randlová

Na základě rozhodnutí ředitele školy se s účinností od 1. ledna 2018 zvyšuje částka za ubytování žáků na domově mládeže na 720,00 Kč měsíčně.

Ubytovaným studentům nabízíme v průběhu celého roku rozmanitou zájmovou činnost s cílem rozvíjet jejich osobnost, plnohodnotně využít volný čas, zábavnou formou aplikovat teoretické znalosti do praxe a nenásilně je připravit na maturitní či závěrečnou zkoušku.

Domov mládeže organizuje tyto zájmové kroužky:

Výtvarný kroužek

Tvůrčí činnost podporuje rozvoj estetického cítění, fantazie a tvořivosti. Studenti se seznamují s mnoha zajímavými výtvarnými a rukodělnými technikami, jako je vyšívání, malování na sklo, pletení z papíru, ubrousková technika, práce s hedvábím a vlnou, modelování z moduritu a mnoho dalších.

Sportovní hry

Kroužek podporuje pozitivní přístup k aktivnímu pohybu a rozvíjí všestrannost. V průběhu roku střídáme různé sporty, např. kopanou, florbal, box, stolní tenis, basketbal, šipky, horolezeckou stěnu, základy atletiky, posilování aj.

Čtenářský kroužek

Kroužek motivuje ke čtenářství, pomáhá studentům ve výběru knižních titulů napříč všemi žánry, v přípravě na výuku a maturitní či závěrečnou zkoušku, rozvíjí práci s uměleckým textem.

Kroužek anglické konverzace

Protože v běžné výuce cizích jazyků je mnoho času věnováno gramatice, kroužek otevírá prostor anglické konverzaci a aplikaci teorie do praxe. Probíráme nejen otázky vztahující se k maturitě, ale často se zaměřujeme na aktuální témata ze života lidí v anglicky mluvících zemích. Součástí výuky je také práce s mapou, články z novin a časopisů i mluvenou publicistikou. Nezapomínáme ani na konverzační oblasti, které potřebuje znát každý turista.